Financielle rapporter

En rapport der dokumenterer vores omsætning og beløb tildelt hver forening vil blive udgivet månedligt. Foreningerne vil modtage deres donationer kvartalsvis, for at mindske den administrative byrde både for dem og os. Vores eksterne revisor, RIR Revision, verificerer at hver forening modtager deres retmæssige andel af omsætningen.

Vi offentliggør disse rapporter og arbejder under fuld gennemsigtighed, fordi du skal kunne stole på at din brug af Givero virkelig gør en forskel for de foreninger du har valgt at støtte. Det synes vi kun er rimeligt. Vores revisor er forpligtiget til at skrive en anmærkning i vores årsregnskab hvis ikke vi donerer de korrekte beløb. Regnskaberne, inkl. eventuelle anmærkninger, offentliggøres af Skat.

Rapporter tilføjes snarest

Givero åbnede for offentligheden i slutningen af februar 2019. Udbetaling fra vores søge- og reklamepartner sker med ca. 45 dages forsinkelse, og første rapport forventes derfor offentliggjort maj 2019. Derefter offentliggøres de månedligt.

Grunden til den forholdsvis lange periode fra indtjening til udbetaling er bekæmpelse af misbrug, som desværre er et udbredt fænomen når online reklamer er involveret.